Thi công sàn siêu phẳng

Thi công sàn siêu phẳng

Danh mục: Thi công sàn siêu phẳng

Giá: Liên hệ
Sàn siêu phẳng là sàn có hệ số F là hệ số được sử dụng để đánh giá độ phẳng và độ cân bằng của sàn bê tông. Hệ số F được sử dụng ở những khu vực di chuyển tự do (random traffic) được đo bởi 2 thông số là FF và FL. FF thể hiện độ phẳng còn FL thể hiện độ cân bằng của nền. Thông số FF chịu ảnh hưởng trực tiếp...
Đặt hàng

Tư vấn thi công sàn siêu phẳng: 0393609194