Chính sách giao hàng

An Tâm construction nhận thanh toán trước đủ tiền hàng và phí vận chuyển trước khi giao hàng đến cho khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho người mua đầy đủ thông tin về quá trình gởi hàng cho khách hàng. Nếu có phát sinh vấn đề trong quá trình gởi hàng, hai bên sẽ cùng hợp tác, thương lượng để cùng giải quyết.

Cách thức mua hàng:

1. Đặt hàng trực tiếp qua website: antamxd.com

2. Đặt hàng qua số hot line: 0393609194.

3. Gởi yêu cầu đặt hàng về email: [email protected]